Drejtori i NPK

Drejtori i Ndërmarjes Publike

Erduan Saliju ka lindur me datë 29.12.1987 në fshatin Maranë. Shkollën fillore e ka kryer në Sh.F. “Naim Frashëri” Maranë ndërsa atë të mesmen në Shkollën e mesme “Cvetan Dimov” (2002-2006). Studimet deri diplomike i kreu në Fakultetin Ekonomik pranë Univerzitetit shtetërorë të Tetovës, drejtimi: administratë biznesi (2009-2014). Nga viti 2014 e këndej punon në Komunën e Studeniçanit. Nga shkurti i vitit 2018 me Aktvendim të kryetarit të Komunës së Studeniçanit është emëruar për u.d. drejtor i NPK Studeniçani – Komuna e Studeniçanit.