Përfaqësues të Gjysmë Hënës së kuqe 🇹🇷 #TurkKizilay vizitojnë Komunën e Studeniçanit

Me datë 28/🔟/2019 kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku priti në takim përfaqësues të Gjysmë Hënës së kuqe 🇹🇷 #TurkKizilay pranë zyrës së Izmirit. Në takim u bisedua...

INFORMIM

Të nderuar banorë të vendbanimeve Studeniçan dhe Batincë, Ju informojmë se EVN Maqedoni do të fillon me masa represive siq është ndalesa e furnizimit me energjie elektrike për amvisëritë...

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани жители на населените места Студеничани и Батинци Ве известуваме дека ЕВН Македонија ќе почне со репресивни мерки како што е исклучување од снабдување со електрична енергија на домаќинствата...

Vendoset sinjalizim i komunikacionit në Studeniçan

🚧 Ekipet e Komunës së Studeniçanit gjatë ditës së sotme kanë bërë shenjëzimin e komunikacionit në sheshin e Studeniçanit. Janë shenjëzuar vendet për 🅿️, rreth rrotullimi , vendkalimet për 🚶...

Поставена сообраќајна сигнализација во Студеничани

🚧 Екипите на општина Студеничани во текот на денот направија одбележување на сообраќајната сигнализација на плоштадот во Студеничани. Одбележени се местата за 🅿️, кружниот тек, 🚶 премини и др. Се молст...

Fillojnë punimet ndërtimore për ndërtimin e dy rrugëve në f.Studeniçan me gjatësi prej 500m...

Fillojnë punimet ndërtimore për ndërtimin e dy rrugëve në f.Studeniçan me gjatësi prej 500m dhe 581m. Vlera e projektit është 7,173,841.00 denarë me tvsh të përfshirë, ndërsa mjetet janë siguruar...