Komuna e Studeniçanit në aksion intensiv për pastrimin e rrugëve nga borra

Ekipet e shërbimit dimëror të Komunës së Studeniçanit bashkë me NPK “Studeniçani” mbrëmë dhe sot janë duke punuar intensivisht në terren për pastrimin e borës nga rrugët lokale. Deri tani...

SHPALLJE INTERNE

Shpallje-interne (1) Fletparaqitje

Kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku realizoi takimin e parë në vitin...

Me datë 22/01/2019 (E Martë) kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku realizoi takimin e parë në vitin 2019 me drejtorët e shkollave fillore pranë Komunës së Studeniçanit. Në...

Vendim për zgjedje të kandidatit për avancim

Në vazhdim keni të bashkangjintur dosjen në verzionin PDF Vendim-p__r-zgjedhje-t__-kandidatit-p__r-avancim

Përfundojn përgaditjet dimërore të KM “Studeniçani”

Nga datat 05-11 Janar 2019, mundësat e KM “Studeniçani” ishin në përgaditje dimërore në Malla Rekë të Komunës së Studeniçanit. Përgaditjet në fjalë u mbështetën financiarisht nga ana e Komunës...

Komuna e Studeniçanit dërgon në stërvitje dimërore mundësat e KM Studeniçani

Me mbështetje financiare nga Komuna e Studeniçanit, mundësit pranë Klubit të Mundjes “Studeniçani” dhe trajnerët e tyre dërgohen në stërvitje dimërore në Malin Kitka, Komuna e Studeniçanit. Me këtë rast...