ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНЦИ

Контакт

Име: Nuri Sadiki
Тел: 078-380-481
E-mail: finance@studenicani.gov.mk
Работно време: 08:30-16:30