За општината

Општина Студеничани го вклучува јужниот и југозападниот дел од скопската котлина, како поранешна област на Општина Кисела Вода. На нејзината територија тече реката Кадина. Областа на оваа општина има најразлични религиозни структури, затоа што најголем дел е ридско-планинско подрачје, кое се наоѓа помеѓу планините Галишница и Караџиќ, соодветно припаѓа на планинскиот масив Јакупица.

Буџет

Народен правобранител

Unicef

Завршни Сметки

Европска Унија

ЗЕЛС

Службени гласници

Финансиски индикатори

Огласна табла

Пријави насилство

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА