Одделение за управни и општи нормативни и правно-стручни прашања

Контакт

Име: Бурханедин Нухију
Тел: 071-578 027
E-mail: lawyer@studenicani.gov.mk
Работно време: 08:30-16:30