Градоначалник

DocumentАзем Садики е роден на 1 февруари 1971 година во Студеничани. Основно училиште го завршил во основното училиште „Наим Фрашури“ во Студеничани и средното училиште во природно-математичката гимназија „Џevевдет Дода“ во Приштина. Г. Садики ги продолжи студиите за бизнис менаџмент во Скопје на универзитетот МИТ.

Работел како сметководител во семејниот бизнис. Од 2000-2005 година беше градоначалник на Студеничани. Во периодот од 2007-2009 година бил директор на Студентскиот дом „Пелагонија“ во Скопје. Додека потоа беше реизбран за градоначалник на Студеничани во третиот мандат во периодот од 2013-2025 година. Граѓаните на општина Студеничани ја дадоа довербата по четврти пат да биде избран за градоначалник на општина Студеничани за периодот 2021-2025 година.

Тој е оженет и има четири деца.

Contact: studenican@studenicani.gov.mk
Tel: 02 2 724 005