Пријави корупција

Почитувани граѓани,

Општина Студеничани веќе инсталираше систем на интегритет во кој се предвидени мерки за спречување и борба против корупцијата.

За општина без корупција, општината ги има на располагање граѓаните:

Телефонската линија 02 2 724 005

И-мејл адреса: studenican@studenicani.gov.mk

Водич за запирање на корупцијата во локалната самоуправа

До кои граѓаните можат да пријавуваат случаи на корупција во општинските тела и општинската администрација.

Корупцијата може да се објави и на веб-страницата:

Transparency International – Mакедонија – www.transparency-watch.org

https://www.youtube.com/watch?v=Q9EQH1ODyhM&t=2s