Буџет на општина Студеничани

Буџет 2017

Буџет 2018

Буџет 2019

БУЏЕТ 2021

БУЏЕТ 2023

Буџет 2020

Буџет 2022