Buxheti i komunës së Studeniçanit

Buxheti 2017

Buxheti 2018

Buxheti 2019

Buxheti 2021

Buxheti 2023

Buxheti 2020

Buxheti 2022