Претседател на советот на Општината

Document
Ferdi ShabaniФерди Шабани, е роден на 29.08.1993 година во село Студеничани, основното училиште го завршил во основното училиште. „Наим Фрашери“ во село Студеничани, додека гимназијата во „Браќа Миладиновци“ во населба Драчево во Скопје, додека универзитетските студии на Педагошкиот факултет - „Ш. Кирил и Методиј“ во Скопје. Тој е оженет, нема работен статус, а зборува албански и македонски јазик.

E-mail: ferdishabani@gmail.com
Тел: 075-213-409