Kryetari i këshillit komunal

Document
Ferdi ShabaniFerdi Shabani i lindur më 29.08.1993 në f.Studeniçan, Shkollën Fillore e kreu në SH.F. ‘’Naim Frashëri’’ në f.Studeniçan, ndërsa atë të mesmen në “Vëllezërit Milladinovci” në lagjen Draçev në Shkup, ndërsa studimet universitare në Fakultetin Pedagogjik- “Sh. Kirili dhe Metodij” në Shkup. Është i martuar, statusi i pa punë, sakaq zotëron gjuhën Shqipe dhe Maqedone.

E-mail: ferdishabani@gmail.com
Tel: 075-213-409