Градоначалник

kryetari

Секретар на Општината

sekretari

Претседател на советот

23

Директор на ЈПК

erdoani