Kryetari i Komunës së Studeniçanit Azem Sadiki uron të gjithë besimtarët mysliman Vitin e...

URIM - ЧЕСТИТКА Me rastin e fillimit të Vitit të Ri Islam Hixhri 1440, Komuna e Studeniçanit uron të gjithë besimtarët mysliman për fillimin e këtij viti. Qoftë ky Vit i...

Komuna e Studeniçanit organizon SPEKTAKËL të paparë në mundje ”Tradita vazhdon” – 2018

Komuna e Studeniçanit organizon SPEKTAKËL të paparë në mundje ''Tradita vazhdon'' - 2018. Marin pjesë mundës nga vendi dhe rajoni. Data: 16.09.2018 ( E Diel) Vendi: Qendra rekreativo-sportive në Studeniçan Koha: 12:00 Jeni të...

Nënshkruhet kontrata për financim të rikonstruimit të sheshit në Studeniçan

Sot me datë 05.09.2018 kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiki, në prezenc të Ministrit të Financave të RM-së dhe drejtorit të zyrës së Bankës Botërore në RM,...

🔴 Në Koliçan të poshtëm po punojmë në ndërtimin e rrjetit të ri të...

Në Koliçan të poshtëm po punojmë në ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit nga burimi deri te rezervuari i ujit në gjatësi prej 3 km. ⚫️ Vo Dolno Koliçani...

Në fshatin Batincë po punohet intenzivisht në ndërtimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik në...

Në fshatin Batincë po punohet intenzivisht në ndërtimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 400 m. Po zgjidhet edhe një problem i madh për qytetarët që jetojnë në...

Filloj viti i ri shkollorë në shkollat fillore të Komunës së Studeniçanit.

Filloj viti i ri shkollorë në shkollat fillore të Komunës së Studeniçanit. Këtë vit shkollorë kemi gjithësejtë të regjistruar 409 filloristë në klasën e parë dhe atë: - Në gjuhën shqipe...