ARTIKUJT E FUNDIT

I N F O R M I M – И З В Е С...

Informohen banorët e Komunës së Studeniçanit dhe më gjërë, se ndalohet reptësisht shitja e kurbanëve në qendër të fshatit Studeniçan. Komuna e Studeniçanit për këtë vitë ka caktuar që shitja...

Në prag të festës së kurban Bajramit lahen rrugët në Studeniçan

Në prag të festës së kurban Bajramit, me kërkesë të Komunës së Studeniçanit ekipet e NP "Higjiena Komunale" Shkup, bënë larjen e rrugëve dhe qendrës në Studeniçan. Falënderim të veçantë...

Mbahet mbledhja e 13-të e Këshillit të Komunës së Studeniçanit / Се оддржа 13-тата...

Me datë 24/07/2019 u mbajtë mbledhja e 13 e Këshillit të Komunës së Studeniçanit. Ja edhe Vendimet e miratuara në këtë mbledhje: 1. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Buxhetit të...

APEL / АПЕЛ

Të nderuar obligues tatimor të Komunës së Studeniçanit, të gjithë Ju jeni dëshmitarë se periudhën e kaluar ju janë dorëzuar Aktvendimet për tatimet në pronë (në disa vendbanime ende...

KOMUNIKATË

Komuna e Studeniçanit informon opinionin e gjërë në lidhje me deklaratat e drejtorit të Byrosë për zhvillim rajonal në ngjarjen e nënshkrimit të marrëveshjeve me komunat që kanë fituar...

LAJMËRIM

Lajmërohen banorët e rrugëve 1 dhe 2 në f. Studeniçan (pjesa prej në qendër në drejtim të pjesës së epërme të fshatit) se Komuna e Studeniçanit në bashkpunim me...