ARTIKUJT E FUNDIT

➡️Ekipet e Komunës së Studeniçanit janë duke i zhvilluar punimet ndërtimore për rregullimin e...

➡️Ekipet e Komunës së Studeniçanit janë duke i zhvilluar punimet ndërtimore për rregullimin e hapësirës para poliklinikës🏨 në qendër të Studeniçanit. Sipas planit do të ketë hapësirë të gjelbër dhe...

➡️Екипите на општина Студеничани ги одвиваат градежните работи за уредување на просторот пред поликлиниката

➡️Екипите на општина Студеничани ги одвиваат градежните работи за уредување на просторот пред поликлиниката🏨 во центарот на с. Студеничани. Според планот ќе има просторија со зеленило🏞️ и паркинг места🅿️, со...

Hapet pusi i ujit në qendrën rekreative sportive në Studeniçan

➡️Janë duke u zhvilluar punimet për hapjen e pusit për ujë 🚰në qendrën rekreative sportive në Studeniçan. Synojmë që qendrën rekreative sportive në Studeniçan ta kthejmë në vend kyç për...

Се чисти коритото на река Крњово во Студеничани

Екипите на општина Студеничани и ЈКП "Студеничани" го чистат еден дел од коритото не река Крњово. Освен градежните работи за изградба и реконструкција на локалните патишта, во исто време се...

Pastrohet shtrati i lumit Kërnjovë në Studeniçan

Ekipet e Komunës së Studeniçanit dhe NPK "Studeniçani" bëjnë pastrimin e një pjese të shtratit të lumit Kërnjovë në fshatin Studeniçan. Përveç punimeve ndërtimore për ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve...

V Ë R E J T J E

Të nderuar pronarë të kompanive me seli në Komunën e Studeniçanit që ende nuk e keni paguar tatimin e caktuar nga komuna për kompanitë (i njohur në popull si:...