Kryetari i Komunës së Studeniçanit z.Azem Sadiki realizoi takim me kryetarin e Komunës së...

Sot, 06.09.2019 kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiki realizoi takim pune me kryetarin e Komunës së Çairit z. Visar Ganiu, në takim u diskutua mbi sfidat e...

Shpërndahen çanta me rastin e fillimit të vitit shkollor

Me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor, Sektori i arsimit në kuadër të Komunës së Studeniçanit dhe Organizata Humanitare "Kalliri i Mirësisë" dhuruan sot gjithsej 100 çanta...

Komuna e Studeniçanit fiton donacion nga UNDP

Komuna e Studeniçanit në kuadër të projektit "përmirësim i qeverisjes në komuna" të programit për zhvillim të Kombeve të bashkuara UNDP, fitoi donacion një automjet (kamion) për ç'bllokim të...

Mirënjohje dhe falenderim!

Komuna e Studeniçanit shpreh mirënjohje dhe falenderime të panumërta për të rinjët nga fshati Maranë për aktivitetet e tyre ekologjike për të pastruar fshatin Maranë. Para disa ditësh u pastruan...

Intervenohet në rrugën f. Uji i kuq – Kitkë

Ekipe të angazhuara nga Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore në bashkëpunim me Komunën e Studeniçanit këto ditë janë duke kryer punime ndërtimore për mbushje të gropave dhe zgjerimin e...

I N F O R M I M – И З В Е С...

Informohen banorët e Komunës së Studeniçanit dhe më gjërë, se ndalohet reptësisht shitja e kurbanëve në qendër të fshatit Studeniçan. Komuna e Studeniçanit për këtë vitë ka caktuar që shitja...