Drejtori i Ndërmarjes Publike

DocumentErduan Saliju ka lindur me datë 29.12.1987 në fshatin Maranë. Shkollën fillore e ka kryer në Sh.F. “Naim Frashëri” Maranë ndërsa atë të mesmen në Shkollën e mesme “Cvetan Dimov” (2002-2006). Studimet deri diplomike i kreu në Fakultetin Ekonomik pranë Univerzitetit shtetërorë të Tetovës, drejtimi: administratë biznesi (2009-2014).

Nga viti 2014 e këndej punon në Komunën e Studeniçanit. Nga shkurti i vitit 2018 me Aktvendim të kryetarit të Komunës së Studeniçanit është emëruar për u.d. drejtor i NPK Studeniçani – Komuna e Studeniçanit.


E-mail:erduan.saliju@hotmail.com
Tel: 070/554-466

Programi vjetor i NPK ``Studeniçani``

Programi vjetor 2017

Programi vjetor 2018

Programi vjetor 2019

Programi vjetor 2021

Programi vjetor 2020

Programi vjetor 2022