Numra të Rëndësishëm

POLICIA192
ZJARRFIKËSIT193
NDIHMA E SHPEJTË194
QENDRA PËR MENAXHIM ME KRIZA195
AMSM – Ndihmë në rrugë196
AMSM – Qendra informative9801
NDIHMË NË RRUGË (non–stop)9159
DOGANA197
POLICIA USHTARAKE02 3227 700; 02 3220 547
INSPEKTORIATI REPUBLIKAN I TREGUT975
DHL –  Posta e shpejtë02 3121 111 
TNT – Posta Ekspres02 2468 922; 02 2469 007
FedEX – Posta e shpejtë02 3137 233; 02 3137 044
EVN0890 88888