Raporte Financiare

RAPORTI MBI VETËVLERËSIMIN E SUKSESEVE NË MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE NË KOMUNËN E STUDENIÇANIT PËR VITIN 2021