Të dhënat e hapura

Komisioni dhe Anëtarët

Bulletini Zyrtarë

Anëtarët e Këshillit 2021-2025

Regjistrimi i Objekteve Sportive

Shkollat Fillore

Seancat e Këshillit

Shërbimet Кomunale

Shërbimet Кomunale

Të punësuarit

Lejendërtimet e Lëshuara 2021

Leje ndërtimet e Lëshuara 2022

Objektet Fetare