Sekretari i Komunës së Studeniçanit

Kontakt

Sekretari: Burhanedin Nuhiju
Tel: 071-578 027
E-mail: lawyer@studenicani.gov.mk
Orari punës: 08:30-16:30