Се чисти коритото на река Крњово во Студеничани

Екипите на општина Студеничани и ЈКП “Студеничани” го чистат еден дел од коритото не река Крњово.

Освен градежните работи за изградба и реконструкција на локалните патишта, во исто време се грижиме и за одржување на животната средина.

Целиме кон општина со добри инфраструктурни услови но и чиста еколошка општина!
_______
Служба за информирање на општина Студеничани