➡️Екипите на општина Студеничани ги одвиваат градежните работи за уредување на просторот пред поликлиниката

➡️Екипите на општина Студеничани ги одвиваат градежните работи за уредување на просторот пред поликлиниката🏨 во центарот на с. Студеничани.

Според планот ќе има просторија со зеленило🏞️ и паркинг места🅿️, со ова ја олеснуваме работата на 🏨 но создаваме и нова просторија со 🏞️.
_______
Служба за информирање на општина Студеничани