Заврши реконструкцијата на патот со површина од 520 м2

Екипите на Општина Студеничани ги завршиа работите за изградба на фекалната канализациа, во крак на улица 3 во с. Студеничани.

Должината на фекалната канализација е 81м.

По завршувањето на работите за фекална канализација, се изврши реконструкција на патот со бекатонки со површина од 520 м2 .

Ние не застануваме тука, инвестициите во подобрување на патната инфраструктура продолжуваат уште понатаму, на секој пат, на секоја улица на нашата Општина.