Општина Студеничани го усвои буџетот за 2021 година

Општина Студеничани го усвои буџетот за 2021 година кој ќе биде прогресивен.
Советот на општина Студеничани на денешната одржана седница, 22/12/2020 година, едногласно го усвои буџетот на општина Студеничани за 2021 година.
Буџетот на општина Студеничани за 2021 година изнесува 199.616.000,00 денари.