Hapet pusi i ujit në qendrën rekreative sportive në Studeniçan

➡️Janë duke u zhvilluar punimet për hapjen e pusit për ujë 🚰në qendrën rekreative sportive në Studeniçan.

Synojmë që qendrën rekreative sportive në Studeniçan ta kthejmë në vend kyç për sport dhe shoqërim, ta bëjmë vend takimi për gjithë banorët e Komunës së Studeniçanit e sidomos për rininë.

Me hapjen e pusit për uj, rregullimin e fushës së stadiumit, çveshtores etj. do të jemi shum afër këtij synimi!

***

➡️Се одвиваат работите за отварање на бунар за вода🚰 во спортско рекреативен центар Студеничани.

Целиме спортско рекреативниот центар во Студеничани да го направиме клучно место за спорт и дружење, да биде место за средба на сите жители на општина Студеничани особено за младите.

Со отварање на бунарот, уредување на теренот на стадионот, соблекувалната и тн, ќе бидеме многу блиску до оваа цел!
______
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани