ИЗВЕСТУВАЊЕ

Согласно Владината одлука од утре (среда) 11.03.2020 сите основни училишта на територија на Општина Студеничани времено ќе запрат со воспитно образовниот процес, како дел од мерките и активности за превенција од ширење на корона вирусот.
За еден родител со дете до 10 годишна возраст, се дозволува отсуство од работно место во јавните и приватните институции, во рок од 14 дена.