Заврши реконструкцијата на улиците во с.Батинци со рекорден период од 7 дена

Заврши асфалтирањето на улиците во с.Батинци со рекорден период од 7 дена.Направено е асфалтирање во неколку улици со вкупно 1210м2.