Përfundon Rikonsktrusioni i disa rrugicave në fshatin Batinc me afat rekord për 7 ditë

Ka përfunduar asfaltimi i disa rrugicave në fshatin Batincë me afat rekord për 7 ditë.Është bërë asfaltimi i disa rrugicave me gjithsej 1210m2.