Општина Студеничани Го Усвои Буџетот За 2022 Година

Општина Студеничани го усвои буџетот за 2022 година кој ќе биде прогресивен.Советот на општина Студеничани на денешната одржана седница, 27/12/2020 година, со (13) гласа ЗА и (2) ВОЗДРЖАНИ, (0) ПРОТИВ го усвои буџетот на општина Студеничани за 2022 година.Општина Студеничани следната година според буџетските планови има прогресивен и развоен буџет кој предвидува развој на инфраструктурата, поставување и одржување на водоводни и канализаци системи и поддршка на културнити настави, образовни и спортски иницијативи кои се во јавниот интерес.Буџетот на општина Студеничани за 2022 година изнесува 220,161,538.00 денари.