Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – одделение за регион Скопје

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – одделение за регион Скопје, АПРЗ во план има да се одржи трибина во нашата општина во петок ( 10.03.2023 г ) со почеток од 13 ч, во општинската сала, темите на кои ќе се говори се следни:

– Програма за финансиска подршка на руралниот развој за 2023 г
– Програма за финансирање на земјоделските производители на храна за
2023 г
– Програма за директни плаќања за 2023 г
– Програма за поддршка за социјална сигурност на жените кои вршат
земјоделса дејност за 2023 г