Agjencia për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë – departamenti për rajonin e Shkupit

Agjencia për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë – departamenti për rajonin e Shkupit
Për këtë qëllim është në plan AKM të zhvillon një forum në komunën tonë të premten (10.03.2023) duke filluar nga ora 13:00, në sallën e komunës së Studeniçanit, temat që do të diskutohen janë këto:

• Programi për mbështetjen financiare të zhvillimit rural për vitin 2023
• Programi për financimin e prodhuesve bujqësorë të ushqimit për
2023
• Programi i Pagesave Direkte 2023
• Programi i mbështetjes së sigurimeve shoqërore për gratë që punojnë aktiviteti bujqësor për vitin 2023