Buxheti i komunës së Studeniçanit

Buxheti 2022

Kalendari Buxhetor 2022

Kalendari Buxhetor 2022

Të ardhurat

Të ardhurat

Shpenzimet

Shpenzimet