Departamenti i njësisë për zhvillim Ekonomik Lokal

Kontakt

Emri: xxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Orari punës: 08:30-16:30