Udhëheqës i departamentit për përcaktimin dhe mbledhjen e tatimeve, tarifave dhe shtesave tjera

Kontakt

Emri: Riza Jaja
Tel: 070-660-456
E-mail: riza.jaja@hotmail.com
Orari punës: 08:30-16:30