Komuna e Studeniçanit dërgon në stërvitje dimërore mundësat e KM Studeniçani

Me mbështetje financiare nga Komuna e Studeniçanit, mundësit pranë Klubit të Mundjes “Studeniçani” dhe trajnerët e tyre dërgohen në stërvitje dimërore në Malin Kitka, Komuna e Studeniçanit.

Me këtë rast të gjithë mundësave ju dëshirojmë çaste të mira gjatë stërvitjeve dhe të dalin sa më të përgaditur për ballafaqim në terene sportive.

***

Со финансиска подршка на општина Студеничани, борачите на Боречки Клуб “Студеничани” и нивните тренери се испраќаат на зимска припрема во планина Китка, општина Студеничани.

Во оваа прилика на сите борачи им посакуваме добри моменти во текот на припремата и да излезат што по спремно за соочување во спортските терени.

Shërbimi për informim
Служба за информирање