Pastrohen rrugët lokale në Komunën e Studeniçanit

Me kërkesë të Komunës së Studeniçanit, ekipet e NPK Studeniçani dhe ndërmarje tjera të angazhuara nga Komuna e Studeniçanit nga fillimi i rreshjeve të borrës janë vazhdimisht në teren me makineri të nevojshme për të pastruar rrugët lokale, e sidomos në viset malore ku lartësia e borrës arrin deri në 100cm.

Gjithashtu është hedhur edhe sasi e konsiderueshme e kripës në mënyrë që mos të paraqitet ngricë në rrugët lokale.

Deri tani punohet për pastrimin e rrugëve lokale për në vendbanimet: Maja e Zezë, Ellovë, Pagarush, Vërtekicë, Koliçan i Poshtëm, Koliçan i Epërm dhe Cvetovë.

Deri tani të gjitha rrugët lokale në Komunën e Studeniçanit janë të lëvizshme.

***

По барање на општина Студеничани, екипите на ЈКП Студеничани и други приватни фирми ангажирани од страна на општина Студеничани од почетокот на врнежите со снег, постојано се на терен со потребната механизација за чистење на локалните улици, посебно во планинските места каде висината на снегот достигнува и до 100цм.

Истотака фрлено е и доволна количина на сол за да не се појави голомразица низ локалните улици.

До сега се работи за чистење на локалните улици кои водат до следниве населени места: Црн Врв, Елово, Пагаруша, Вртекици, Долно и Горно Количани и Цветово.

За сега сите локални улици во општина Студеничани се проодни.

Shërbimi për informim
Служба за информирање