Pastrohet shtrati i lumit Kërnjovë në Studeniçan

Ekipet e Komunës së Studeniçanit dhe NPK “Studeniçani” bëjnë pastrimin e një pjese të shtratit të lumit Kërnjovë në fshatin Studeniçan.

Përveç punimeve ndërtimore për ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve lokale, në të njëjtën kohë kujdesemi edhe për mirëmbajtjen e ambientit jetësor.

Synojmë komunë me kushte të mira infrastrukturore por edhe komunë të pastër ekologjike!
_______
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit