Miratohet rebalansi i buxhetit – Се усвои ребалансот на буџетот

Realizohet mbledhja nr. 15 e Këshillit të Komunës së Studeniçanit ku në rend dite ishte vetëm një pikë: rebalansi i buxhetit të Komunës së Studeniçanit për votim 2019.
Rebalansi u miratua nga ana e Këshillit të Komunës së Studeniçanit.

*

Се реализира 15-та, седница на Советот на општина Студеничани каде нa дневен ред беше единствено ребаланс на буџетот на општина Студеничани за 2019 година.
Ребалансот се усвои од страна на Советот на општина Студеничани.
____
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани