Kryetari, z. Sadiku për vizitë zyrtare në Turqi

Me ftesë të Unionit Botëror të Komunave Turke (TDBB), kryetari i Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiku nga data 03 deri më 09 nëntor 2019, qëndroi për vizitë zyrtare në Republikën e Turqisë, si pjesë e programit për shkëmbim përvojash.
Gjatë qëndrimit atje u realizuan shum vizita në disa qytete, takime me kryetar komunash, guvernatorë, drejtorë, afarist etj.

*
Со покана од Светскиот Сојуз на Турски Општини (TDBB), градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садику од 03-09 ноември 2019 година беше на службена посета во Република Турција, како дел од програмата за размена на искуства.
Во рамки на посетата, посетени се неколку градови, реализирани средби со градоналници, гувернери, директори, бизнисмени и тн.
——–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани