Mbrëmje e bukur në Studeniçan (FOTO)

Knaqësi e veçantë ishte për qytetarët e Komunës së Studeniçanit që ishim nikoqirë të Festivalit ndërkombëtarë të valleve popullore SKUPI.
Sonte defiluan grupet e valleve nga Qiproja Veriore, Ukraina, Bosnja dhe Hercegovina dhe SHKA Karahiaka.