INFORMIM / ИНФОРМИРАЊЕ

Komuna e Studeniçanit në bashkpunim me Agjensionin për nxitje të zhvillimit të bujqësisë organizon sesion informativ për njoftim të bujqëve të Komunës së Studeniçanit me programet dhe mundësitë që i ofrojnë fondet IPARD dhe institucionet shtetërore.
Me këtë rast i ftojmë të gjithë bujqit e interesuar që të marin pjesë në këtë sesion informativ.

Vendi: Komuna e Studeniçanit
Data: 12/11/2018
Koha: 11:00
——————–
Општина Студеничани во соработка со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството организира информативна сесија за запознавање на земјоделците од општина Студеничани за програмите и можностите кои ги нудат ИПАРД фондовите и државните институции.
Во оваа прилика ги повикуваме сите заинтересирани земјоделци да присуствуваат на оваа информативна сесија.

Место: Општина Студеничани
Датум: 12/11/2018
Време: 11:00

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани