Delegacion i Komunës së Studeniçanit në krye me kryetarin e Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiki, përfaqësues të kompanisë së kontraktuar për ndërtimin e objektit për shkollë fillore në Batincë (Ljubosh)

Delegacion i Komunës së Studeniçanit në krye me kryetarin e Komunës së Studeniçanit z. Azem Sadiki, përfaqësues të kompanisë së kontraktuar për ndërtimin e objektit për shkollë fillore në Batincë (Ljubosh) dhe mbikqyrësi i punimeve vizituan lokacionin ku do ndërtohet objekti në fjalë.
Me këtë rast u bisedua edhe përfillimin e punimeve përgaditore.

***

Денеска 20/11/2018 делегација на општина Студеничани под водство на градоначалникот на општина Студеничани г. Азем Садики, претставници на фирмата изведувач за изградба на објектот за основно училиште во Батинци (Љубош) и надзорот на работите ја посетија локацијата каде ќе се изгради објектот.
Во оваа прилика се разговараше и за почеток на припремните работи.

Shërbimi për informim
Служба за информирање