U realizua sesioni informativ (këshillim) për bujqit

Komuna e Studeniçanit në bashkpunim me Agjensionin për nxitje të zhvillimit të bujqësisë në prezencë të sekretarit të Komunës së Studeniçanit z. Burhanedin Nuhiju, drejtorit të Agjensionit për nxitje të zhvillimit të bujqësisë z. Elgafar Jusufi, nëpunësve nga Agjensioni, Ministria e Bujqësisë dhe bujq të pranishëm u realizua me sukses këshillimi për bujqit e pranishëm.
Bujqit e pranishëm kishin mundësin që për së afërmi të informohen për më të rejat në lidhje me aplikimet, subvencionet etj.

На ден 12.11.2018 година Општина Студеничани во соработка со Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството, во присуство на секретарот на општина Студеничани г. Бурханедин Нухију, директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството г. ЕлГафар Јусуфи, службеници од Агенцијата, Министерството за Земјоделство како и присутни земјоделци успешно се реализира советувањето за присутните земјоделци.
Присутните земјоделци ја имаа можноста отблиску да се информираат за најновите информации во врска со апликациите, субвенциите и тн.

Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit.
Служба за информирање на општина Студеничани.