Me kërkesë të Komunës së Studeniçanit, ekipet përkatëse për mirëmbajtjen e ndriçimit publik, kanë riparuar defektet e paraqitura në fshatin Maranë

Me datë 18/05/2019, me kërkesë të Komunës së Studeniçanit, ekipet përkatëse për mirëmbajtjen e ndriçimit publik, sot kanë riparuar defektet e paraqitura në fshatin Maranë.
Ditëve në vijim do të vazhdojmë në vendbanimet tjera.

***

По налог на општина Студеничани, соодветните екипи за одржување на уличното осветлување, денеска ги отстрануваат дефектите во село Морани.
Во следните денови продолжуваме во другите населени места.

——
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани