Në Komunën e Studeniçanit u realizua konsultimi publik në lidhje me “Rehabilitimin e rrugës regjionale R2131, Draçevë – Studeniçan – Taor me gjatësi prej 10 km”.

Sot më 28/05/2019 në sallën e mbledhjeve të Komunës së Studeniçanit u realizua konsultimi publik në lidhje me “Rehabilitimin e rrugës regjionale R2131, Draçevë – Studeniçan – Taor me gjatësi prej 10 km”.
Bashkëpunimi i Komunës së Studeniçanit me Ndërmarrjen Publike për Rrugë Shtetërore është në nivelin më të lartë.
Punimet vazhdojnë dhe shum shpejt do të fillohet edhe me asfaltim.

——–
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit