➡️Ekipet e Komunës së Studeniçanit janë duke i zhvilluar punimet ndërtimore për rregullimin e hapësirës para poliklinikës

➡️Ekipet e Komunës së Studeniçanit janë duke i zhvilluar punimet ndërtimore për rregullimin e hapësirës para poliklinikës🏨 në qendër të Studeniçanit.

Sipas planit do të ketë hapësirë të gjelbër dhe vend për 🅿️, me këtë do ta lehtësojmë punën e 🏨 por edhe do të krijojmë hapësira të reja me 🏞️.
_______
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit