Општина Студеничани го усвои буџетот за 2020 година кој ќе биде прогресивен!

Советот на општина Студеничани на денешната одржана седница, 30/12/2019 година, едногласно го усвои буџетот на општина Студеничани за 2020 година.

Буџетот на општина Студеничани за 2020 година изнесува 220,097,913.00 денари.
_________
Служба за информирање на општина Студеничани