Sheshi i Studeniçanit, Komuna e Studeniçanit (VIDEO)

Në vazhdim Ju paraqesim një video inçizim, të bërë pas përfundimit të projektit të sheshit në Studeniçan.

***
Во продолжение Ви споделуваме едно видео снимка, направено по завршување на проектот за плоштадот во Студеничани.
———
Shërbimi për informim i Komunës së Studeniçanit
Служба за информирање на општина Студеничани

https://www.youtube.com/watch?v=TafCnlh3_gw