Заврши Реконструкцијата На Патот во крак на улица 1 во с.Морани Со Површина Од 1,225 м2

Заврши реконструкцијата на патот со бекатонки во крак на улица 1 во с.Морани со површина од 1.225м2.
И понатаму ќе продолжиме со истото темпо и во другите улици и насекаде каде постои потреба од овој вид инвестиција која го олеснува секојдневието на граѓаните и им дава убава слика на нашите населби.