Përfundon bekatonizimi i rrugës 1 krahu 2 në f. Moranë me sipërfaqe prej 1.225 m2

Përfundon bekatonizimi i rrugës 1 krahu 2 në f. Moranë me sipërfaqe prej 1.225 m2.
Në vazhdim do të vijojmë me të njejtën tempo edhe në rrugë tjera dhe çdokund ku ekziston si nevojë ky lloj investimi, i cili lehtëson përditshmërinë e qytetarëve dhe i jep pamje lagjeve tona.